Archive for the ‘Fedora core’ Category

Fedora 8 – Video hướng dẫn cài đặt

Thursday, November 15th, 2007

3 đoạn video dài 8 phút sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn quá trình cài đặt và thiết lập Fedora 8 cũng như hiển thị phần mềm nào được cài đặt mặc định kèm theo. Đoạn video thứ 3 của bài sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt và gỡ bỏ phần mềm […]

Freedom: What *is* Fedora?

Thursday, November 15th, 2007

An operating system, a set of projects, and a mindset. What is Fedora? Fedora is a Linux-based operating system that showcases the latest in free and open source software. Fedora is always free for anyone to use, modify, and distribute. It is built by people across the globe who work together as a community: the […]

Fedora 8. Infinite Possibilities

Thursday, November 15th, 2007

This release includes significant new versions of many key components and technologies. The following sections provide a brief overview of major changes from the last release of Fedora. 1. Spins Fedora includes several different spins, which are variations of Fedora built from a specific set of software packages. Each spin has a combination of software […]

Từng bước cài đặt Fedora 7

Wednesday, August 8th, 2007

Fedora 7 (tên mã Moonshine) được phát hành vào 31-5 vừa qua không chỉ hỗ trợ cài đặt LiveCD trên các máy i686 và x86_64 mà còn bao gồm cả KDE LiveCD. Để thực hiện cài đặt Fedora 7, trước tiên, bạn cần phải dọn dẹp sạch sẽ phân vùng (partition) cài đặt. Có nghĩa […]