Archive for the ‘Linux’ Category

Cài đặt bộ gõ tiếng việt x-unikey trên Linux

Thursday, August 28th, 2008

(ST) Các bộ gõ Tiếng Việt trong thế giới chim cánh cụt nổi tiếng nhất là xvnkb & x-unikey. Trong khi xvnkb chạy khá tốt trong GNOME & XFCE nhưng trong KDE lại thường gây ra lỗi là không thể login vào XWindow được, Vả lại xvnkb còn gây lỗi không thể automount CD trong […]

Cài đặt và sử dụng font trong Linux

Monday, July 28th, 2008

  (QTM) Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt các font True Type trên máy Fedora hay Ubuntu Linux, và làm thế nào để các ứng dụng như OpenOffice và Scribus có thể sử dụng các font này. Dù bạn là một chuyên gia về đồ họa, người thường xuyên soạn thảo văn […]

Một số bản Linux dễ sử dụng

Thursday, November 15th, 2007

Linux có rất nhiều phiên bản khác nhau, mỗi bản phù hợp cho những đối tượng người dùng khác nhau, với trình độ và nhu cầu khác nhau. Xin giới thiệu 4 bản Linux có tiếng là dễ sử dụng và được thiết kế tốt, phù hợp với người dùng thông thường. Ubuntu là phiên […]

SỬ DỤNG GRUB

Wednesday, August 15th, 2007

Biên soạn bởi: Lâm Vĩnh Niên, (nien.lam -at- gmail -dot- com)   Phiên bản: v1.2 (040115) Các thay đổi: v1.2 (040115): bổ sung và sửa chữa v1.0 (030731): phiên bản đầu tiên Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng GRUB, một trình khởi động mạnh và linh hoạt dùng cho PC. Nội dung 1. […]