Archive for September 20th, 2007

Chèn biểu tượng trạng thái đăng nhập YM vào blog

Thursday, September 20th, 2007

Để tiện liên lạc với bạn bè, bạn có thể đưa thêm yahoo messenger chat vào trên blog hoặc web. Khi đó người xem chỉ cần click lên biểu tượng trên blog để bắt đầu gửi cho bạn message (tin nhắn). Ngoài ra người xem cũng có thể biết liệu bạn có online hay không. […]

“I’M ON SMS” IN YAHOO MESSENGER !

Thursday, September 20th, 2007

Có lẽ bạn đã đôi lần nhìn thấy bên cạnh Nick Chat của một người bạn trong Friend List của mình có dòng chữ “I’m on SMS”, và bạn tò mò không biết dòng chữ ấy có ý nghĩa gì…tất cả các thắc mắc đó của bạn sẽ được sáng tỏ ngay sau đây trong […]