Archive for September 26th, 2007

IE7Pro – Người phụ tá đắc lực của Internet Explorer 7

Wednesday, September 26th, 2007

TTO – Trình duyệt Internet Explorer 7 đã được Microsoft tích hợp thêm khá nhiều tính năng mới. Tuy nhiên, để sử dụng tiện lợi cũng như cải thiện các tính năng của IE7, ta có thể cài đặt bộ tiện ích bổ sung IE7pro (có thể download tại đây) (tham khảo thêm tại đây) […]