Archive for December, 2007

Một số trang web tìm file *.torrent

Wednesday, December 26th, 2007

Torrent thông dụng đến nỗi tất cả những game, software… movies bạn nhìn thấy trên TV ngày hôm trước thì ngày hôm sau trên Torrent đã có rồi… Khi download torrent các bạn nên chú ý Seed. Nếu số Seed càng cao thì download càng nhanh! Trang torrent Việt Nam: – bittat.com – bitvn.net Một […]