Archive for November, 2008

Enabling POP on Gmail

Monday, November 24th, 2008

(Google) You can retrieve your Gmail messages with a client or device that supports POP, like Microsoft Outlook or Netscape Mail. To enable POP in Gmail: Sign in to Gmail. Click Settings at the top of any Gmail page. Click Forwarding and POP/IMAP. Select Enable POP for all mail or Enable POP for mail that […]

To set up your Outlook Express client to work with Gmail

Monday, November 24th, 2008

Enable POP in your email account. Don’t forget to click Save Changes when you’re done. Open Outlook or Outlook Express. Click the Tools menu, and select Accounts… Click Add, and then click Mail… Enter your name in the Display name: field, and click Next. Enter your full Gmail email address (username@gmail.com) in the Email address: […]

Gmail – Tuyệt vời hơn với POP3

Monday, November 24th, 2008

(echip.com.vn) Gmail, một đối thủ nặng ký của Yahoo! Mail và Hotmail, đã chính thức mở tính năng POP3 (Post Office Protocol). Vậy là kể từ bây giờ, bạn sẽ có thể dùng các chương trình quản lý mail thông dụng như Outlook, Outlook Express, Eudora hay Netscape Mail… để check Gmail mà không cần […]

5 phần mềm miễn phí giúp khôi phục hệ thống MBR

Tuesday, November 18th, 2008

Master Boot Record (MBR) là một trong những thành phần quan trọng nhất nằm ở phần đầu của đĩa cứng. Tốc độ của đĩa cứng phụ thuộc khá nhiều vào sự ổn định của MBR. Chính vì vậy làm sao để sao lưu những thiết đặt của MBR là một vấn đề quan trọng cần […]

Thủ thuật chụp màn hình video

Tuesday, November 18th, 2008

Người sử dụng thường gặp trở ngại khi chụp lại màn hình đoạn video vì kết quả nhận được chỉ là khung hình màu đen. Vài bước tùy chỉnh hệ thống là bạn có thể sử dụng phím “Printscreen” để chụp lại một khoảnh khắc yêu thích trong video. Để làm được điều này bạn […]