Archive for January, 2009

10 câu nói bất hủ của Bill Gates

Monday, January 5th, 2009

Một anh bạn gởi cho bài viết này, BT thấy hay nên đưa vào đây. Có nhiều điều để học hỏi thật! Trước khi về hưu vào đầu tháng 7 năm nay, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. Biết đâu nhờ học […]