Archive for November, 2010

Tăng cường bảo mật cho WordPress với Plug-in

Tuesday, November 23rd, 2010

TTO – WordPress là nền tảng blog được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới và cũng được giới blogger Việt ưa dùng để tùy biến blog cá nhân thay vì dùng các dịch vụ blog có sẵn. Một số plug-in sau sẽ giúp tăng cường độ bảo mật cho WordPress. Login […]

NAV protected tables

Thursday, November 11th, 2010

Some tables in Dynamics NAV are protected from editing or writing without having the Solution developer license. This is so that users can not damage posted entry tables. [edit] Protected tables ID – Name 17 – G/L Entry 21 – Cust. Ledger Entry 25 – Vendor Ledger Entry 32 – Item Ledger Entry 45 – […]