Archive for April, 2012

Cài đặt GPRS/MMS – Vinaphone

Sunday, April 8th, 2012

1 – Đăng ký, cài đặt và sử dụng dịch vụ: Để sử dụng và tải cấu hình tự động dịch vụ GPRS khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn: GPRS ON, gửi 333 (bản tin miễn phí) hệ thống sẽ tự động cài đặt dịch vụ tại tổng đài cho khách hàng đồng thời […]