Phần mềm tính tiền điện sinh hoạt trên Android

Chương trình tính tiền điện sinh hoạt cho hộ gia đình, dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc.

Chức năng:

  • Tính tiền điện sinh hoạt theo giá bậc thang, bao gồm 10% VAT.

Screenshot_2015-07-25-21-12-45

  • Lưu lịch sử sử dụng điện.

Screenshot_2015-07-25-21-56-37

  • Xem lại lịch sử sử dụng điện theo dạng biểu đồ.

Screenshot_2015-07-25-21-56-33

  • Hiển thị bảng giá điện sinh hoạt mới nhất của EVN.

Screenshot_2015-07-25-21-13-04

App trên GoogleplayClick here

Leave a Comment

Bạn làm theo hướng dẫn của hình bên dưới để submit comment
Clickcha - The One-Click Captcha